Liên hệ

CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG CHUỖI CƠ SỞ ATSH VÀ KSDB NGÀNH CHĂN NUÔI LỢN VIỆT NAM

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD)

Nhà A10, Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

ĐT: (84 4) 37713 741 Fax: (84 4) 37711 362

Email: oh.partnership@gmail.com; - vuphuonghtqt@gmail.com (national focal point) 

Website: https://onehealth.org.vn

Đơn vị tham gia

Chuỗi cơ sở thuộc Tập đoàn Amafarm
Chuỗi cơ sở thuộc Công ty BAF
Chuỗi cơ sở thuộc Tập đoàn Dabaco
Chuỗi cơ sở thuộc tập đoàn Deheus
Chuỗi cơ sở thuộc Công ty Greenfeed
Chuỗi cơ sở thuộc Tập đoàn Japfa
Chuỗi cơ sở MML Farm thuộc tập đoàn Masan