CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA

Chương trình xây dựng chuỗi cơ sở ATSH và KSDB ngành chăn nuôi lợn Việt Nam

Phù hợp với tiêu chuẩn Quốc tế của Tổ chức Thú y Thế giới - OIE/ WOAH

 • Dự án được tài trợ ban đầu bởi Tổ chức Tài chính Quốc tế- Nhóm Ngân hàng Thế giới (IFC- WB)
 • Theo Biên bản Ghi nhớ Hợp tác được ký kết giữa Bộ NN & PTNT Việt Nam và tổ chức Tài chính Quốc tế IFC vào tháng 12/2021
 • Các đối tác hợp tác : Các Doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân và Ngành chăn nuôi lợn của Việt Nam
Chương trình chăn nuôi lợn

Sáng kiến toàn cầu về khống chế dịch tả lợn Châu phi

Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
Worldbank
Cục thú y
Viện chăn nuôi
Viện thú y
Onehealth
Cẩm nang

Hướng dẫn của OIE/ WOAH về chuỗi cơ sở an toàn dịch bệnh đối với Dịch tả lợn Châu Phi

Phần 1: Nguyên tắc và thực hiện
 • Vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan
 • Quan hệ đối tác công- tư
 • Khung hoạt động
 • Hồ sơ đăng ký chuỗi cơ sở
 • Phê duyệt chuỗi cơ sở sạch bệnh
 • Công bô chuỗi cơ sở sạch bệnh
 • Công nhận giữa các đối tác thương mại
 • Duy trì chuỗi cơ sở sạch bệnh
 • Ứng phó trước thay đổi trạng thái ASF ngoài cơ sở
 • Ứng phó trước thay đổi trạng thái ASF trong cơ sở
 • Phục hồi trạng thái sạch bệnh đối với chuỗi cơ sở
Phụ lục và bộ công cụ
Thí điểm chuỗi cơ sở an toàn dịch bệnh

Đơn vị tham gia

Chuỗi cơ sở thuộc Tập đoàn Amafarm
Chuỗi cơ sở thuộc Công ty BAF
Chuỗi cơ sở thuộc Tập đoàn Dabaco
Chuỗi cơ sở thuộc tập đoàn Deheus
Chuỗi cơ sở thuộc Công ty Greenfeed
Chuỗi cơ sở thuộc Tập đoàn Japfa
Chuỗi cơ sở MML Farm thuộc tập đoàn Masan