Công ty TNHH MML Farm Nghệ An

Chuỗi cơ sở chăn nuôi lợn MML Farm Nghệ An đảm bảo các tiêu chuẩn Quốc tế của Tổ chức Thú y thế giới (WOAH) thuộc sở hữu của Công ty TNHH MML Farm Nghệ An.

1) Thông tin chung của công ty:

  • Tên công ty: Công ty TNHH MML Farm Nghệ An.

  • Đại diện công ty: Ông Nguyễn Hữu Lực

  • Địa chỉ công ty: Xóm Côn Sơn- xã Hạ Sơn - huyện Quỳ Hợp- tỉnh Nghệ An, Việt Nam

  • Website của công ty:

2) Thông tin chung của Chuỗi cơ sở

  • Tên chuỗi cơ sở ATSH và KSDB: Chuỗi cơ sở chăn nuôi lợn MML Farm Nghệ An

  • Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Hữu Lực- Giám đốc Hệ thống trang trại.

  • Mobile: 055 9922 163  ; Email: lucnh@mml.masangroup.com

  • Địa chỉ Cơ sở 1: Trại S1- MML Farm Nghệ An; Xóm Côn Sơn- xã Hạ Sơn - huyện Quỳ Hợp- tỉnh Nghệ An, Việt Nam

  • Địa chỉ Cơ sở 2: Trại S2- MML Farm Nghệ An; Xóm Côn Sơn- xã Hạ Sơn - huyện Quỳ Hợp- tỉnh Nghệ An, Việt Nam

  • Địa chỉ Cơ sở 3: Nhà máy Meat Hà Nam; Lô CN 02, KCN Đồng Văn 4, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Tại 2 cơ sở chăn nuôi của Chuỗi MML Farm Nghệ An đang chăn nuôi tích hợp nhiều loại lợn - các cơ sở loại A (lợn nái mang thai và nái đẻ, lợn đực giống, lợn con sau cai sữa, và lợn thịt). Hiện tại, tổng đàn lợn của 2 cơ sở thuộc Chuỗi cơ sở MML Farm Nghệ An khoảng 115.000 con trong đó lợn thịt khoảng 60.000 con. Nhà máy giết mổ với công suất 1.400.000 con/năm là cơ sở thứ 3 được đưa vào Chuỗi.

 Mục tiêu của công ty là kiểm soát chuỗi sản xuất để đảm bảo nguồn thịt lợn sạch bệnh phục vụ thương mại nội địa và xuất khẩu. Chuỗi MML FARM Nghệ An sẽ thực hiện giám sát đảm bảo sạch bệnh tại cả 2 cơ sở chăn nuôi đối với 03 bệnh mục tiêu (ASF, CSF, và FMD). Đối với nhà máy giết mổ, Chuỗi MML FARM Nghệ An cam kết tuân thủ các yêu cầu kiểm soát đối cơ sở giết mổ theo hướng dẫn của tài liệu mẫu IFC đảm bảo các tiêu chuẩn Quốc tế (WOAH)  

Đơn vị tham gia

Chuỗi cơ sở thuộc Tập đoàn Amafarm
Chuỗi cơ sở thuộc Công ty BAF
Chuỗi cơ sở thuộc Tập đoàn Dabaco
Chuỗi cơ sở thuộc tập đoàn Deheus
Chuỗi cơ sở thuộc Công ty Greenfeed
Chuỗi cơ sở thuộc Tập đoàn Japfa
Chuỗi cơ sở MML Farm thuộc tập đoàn Masan