Các văn bản đã ban hành

Trong khuôn khổ chương trình thí điểm Chuỗi Chăn nuôi ATSH và KSDB giữa IFC và Bộ NNPTNT, IFC phối hợp với Bộ NNPTNT tổ chức đoàn công tác Công-tư tham dự...
Căn cứ biên bản ghi nhớ được ký kết giữa Tổ chức Tài chính Quốc tế, thuộc nhóm Ngân hàng Thế giới IFC-WB và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...
Thực hiện các nội dung hợp tác theo Biên bản Ghi nhớ giữa Tổ chức IFC và Bộ NN&PTNT, ký ngày 10 tháng 12 năm 2021, đến nay đã có 07 Doanh nghiệp đăng ký...
Thông tư quy định về cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh động vật
Khung hoạt động và Mẫu hướng dẫn an toàn sinh học áp dụng cho nguyên mẫu 1 thuộc Chương trình phân khu thí điểm chăn nuôi an toàn sinh học và kiểm soát...
Về việc ban hành tài liệu “Khung hoạt động và Mẫu hướng dẫn an toàn sinh học” áp dụng cho nguyên mẫu 1 thuộc Chương trình phân khu thí điểm chăn...
Về việc thành lập Tổ công tác thực hiện Chương trình phân khu thí điểm chăn nuôi an toàn sinh học và kiểm soát dịch bệnh trong chăn nuôi lợn tại Việt Na
Về việc thành lập Tổ công tác thực hiện Chương trình thí điểm xây dựng Chuỗi cơ sở chăn nuôi lợn an toàn sinh học và kiểm soát dịch bệnh theo tiêu...
V/v kế hoạch năm 2 của chương trình hợp tác với IFC Căn cứ Công văn số 292/CN-VP ngày 26/4/2023 của Cục Chăn nuôi và Công văn số 832/TY-DT ngày 17/5/2023...
Về việc tham gia đoàn công tác tại Pháp: Căn cứ bút phê của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Tờ trình số 170/TTrHTQT ngày 12/4/2024 về việc cử cán bộ...
v/v góp ý về kiến nghị của doanh  nghiệp trong chương trình hợp tác với  IFC và đề xuất kế hoạch hoạt động Trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Nông...
V/v phản hồi về kiến nghị của doanh nghiệp trong chương trình hợp tác với IFC.
V/v cử cán bộ tham gia khóa đào tạo Đánh giá viên theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và Tổ chức Thú y Thế giới
v/v góp ý Khung hoạt động và mẫu Sổ tay ATSH theo tiêu chuẩn quốc tế
V/v góp ý đối với kiến nghị của doanh nghiệp trong Chương trình hợp tác với Tổ chức IFC
V/v xác định đơn vị đánh giá độc lập đối với các cơ sở chăn nuôi tham gia Chương trình IFC
 1  

Đơn vị tham gia

Chuỗi cơ sở thuộc Tập đoàn Amafarm
Chuỗi cơ sở thuộc Công ty BAF
Chuỗi cơ sở thuộc Tập đoàn Dabaco
Chuỗi cơ sở thuộc tập đoàn Deheus
Chuỗi cơ sở thuộc Công ty Greenfeed
Chuỗi cơ sở thuộc Tập đoàn Japfa
Chuỗi cơ sở MML Farm thuộc tập đoàn Masan